Frågor och svar

Vilka växthusgrönsaker kan man förvara i kylskåpets grönsakslåda och vilka kan man ha i rumstemperatur?

Tomat, gurka, paprika och aubergine kan förvaras fint upplagda i t.ex. en skål på köksbordet. Lägg dem aldrig i kylskåpet! Sallater och de flesta örter – förutom basilika – tål kyla, men skrumpnar snabbt om de inte är emballerade i plast eller skyddas från avdunstning på annat sätt. Förvara dem därför i påse.

Varför förvaras tomater och gurkor så kallt i butiken?

I butiken är problemet ofta att en sval eller rumstemperatur är de enda alternativen. Rumstemperatur vore det bästa alternativet för gurka och tomat. Det är viktigt att butiken köper in rätt mängd så att de inte behöver förvara grönsakerna i ogynnsamma förhållanden.

Vilken temperatur ska man förvara tomat och gurka i?

13 grader rekommenderas som förvaringstemperatur för gurka och tomat. Gurka och tomat är färskprodukter, och målet bör vara att de inte ska förvaras i onödan i något skede.

Det är synnerligen viktigt att gurka inte förvaras i samma utrymme som frukter eller grönsaker som producerar etylen eftersom färsk gurka är extra utsatt för skada redan vid låga etylenhalter. Om tomater som plockats något ljusa förvaras för länge i mindre än 13 grader förlorar de sin förmåga att mogna och få färg på önskat vis.

Hur förhindrar jag gurka eller basilika från att frysa när jag handlar på vintern?

Lägg köldkänsliga grönsaker i fryspåsar eller i en vanlig påse under hemresan – dock inte i samma påse som frysvaror.

Varför ska gurka förpackas i tät plastfolie? Varför får man den inte utan förpackning eller i en rymlig påse?

Det finns gurkor på marknaden som är förpackade i både rymliga påsar och krympfilm. Lämna önskemål i din butik – de kanske kan beställa hem produkten i det material du vill ha. Plastfilm är handelns krav. Utan den skrumpnar gurkan snabbt.

Behöver man tvätta inhemsk gurka, paprika och tomat eller skölja dem med vatten, och i så fall varför?

Tomater som säljs löst kanske ska sköljas av eftersom de kan ha hanterats av flera konsumenter. Inhemsk gurka och paprika är ofta förpackade i plast och har därför inte hanterats av någon. Visst kan man skölja dem, men inhemska växthusgrönsaker behöver inte direkt tvättas.

Måste man alltid skölja sallat?

Nej. Men det skadar inte heller.

Ska man äta tomat som den är eller tillagad?

Ja, det ska man. Äta den. Antingen som den är eller tillagad.

Hur får man tomaten att mogna snabbast möjligt hemma?

Tomater mognar om man förvarar dem i en plastpåse i rumstemperatur i ett par dagar. Öppna gärna påsen en gång om dagen.

Varför är mogna tomater dyrare än andra?

Det har vi som svarar ingen uppfattning om, än mindre kunskap om.

Varför är specialtomater alltid dyrare än vanliga?

Specialtomater har en mindre skörd än vanliga tomater. De kan också kräva mer arbete än vanliga tomater. Det tar till exempel två gånger så lång tid att plocka körsbärstomater jämfört med vanliga tomater.

Varför smakar tomater inte lika bra i Finland som i Medelhavsländerna ens på sommaren?

Hmm.… Antingen har vi smakat olika tomater eller så har vi en olika smak. För att tomatens smak ska utvecklas behöver den mycket ljus. Det finns i Medelhavsländerna, så om odlingen lyckas i sommarhettan är det sannolikt att tomaterna som skördas smakar bra. I Finland har vi också mycket ljus på sommaren och goda tomater.

Varför har finska tomater ingen stam?

Att den inhemska tomaten saknar stam härstammar från tiden då Finland fortfarande hade strängt begränsade importtider. Importerade tomater hade alltid stam, varför man skilde de inhemska tomaterna från de importerade genom att ta bort stammen. Däremot lät man stammen sitta kvar på bifftomater.

Varför är den inhemska tomaten ibland grön inuti?

Beroende på marknadsvägen måste man plocka tomaten innan den är helt mogen; på sommaren är den ljusare när man plockar den än på vintern, våren eller hösten. Ibland plockas tomaten dock när den är lite för ljus. Eftersom den dessutom kyls ner snabbt innan den hamnar i butiken stannar mognaden och färgbildningen upp. En tomat som plockats alltför ljus eller kylts ner alltför snabbt blir inte alltid helt mogen.

Varför är den inhemska tomaten övermogen och mjuk?

Speciellt i sommarvärme är det så att om tomaten plockas lite för röd eller inte hinner kylas ner ordentligt innan den levereras fortsätter den att mogna under transporten och exponeringen.  Då hinner den övermogna redan i butiken.

Varför spricker tomater?

Under odlingen kan till exempel låga nattliga temperaturer tillsammans med en låg näringsnivå i växtunderlaget göra att trycket mot roten blir så högt att frukterna spricker lätt. Spruckna frukter får inte packas med i försäljningslådorna. Hårdhänt hantering efter skörden eller till exempel exponering i alltför tjocka lager kan också göra att de spricker.

Varför har tomaterna mörka fördjupningar?

Speciellt i sommarvärmen kan tomatens fruktkött bli något tunnare än vanligt. På de ställena kan tomaten se lite mörkare ut än resten, och de är också mer utsatt för törnar. Sådana tomater försöker man sortera bort i förpackningsskedet.

Produceras det andra än röda och gula tomater i Finland?

Det produceras även en del orangea tomater. En del av dem säljs dock som gula tomater. Det finns även en del speciella randiga och ”svarta” tomater. En gång i tiden testade man även rosa tomater, men de blev ingen framgång.

Varför finns det tomater i så många olika former och storlekar i utlandet?

Det kommer ständigt ut nya tomatsorter på marknaden. Oftast brukar de nya sorterna komma ut i de stora centraleuropeiska städerna först. Om de blir populära kan de eventuellt spridas på marknaden.

Hur ser en riktigt färsk gurka ut och hur känns den? Eller en riktig färsk tomat?

Färsk gurka har en jämn grön färg, är fast och doftar gurka. Färsk tomat är fast, har en mogen röd färg eller något ljusare.

Varför är inhemska gurkor och tomater ibland dyra?

Under den huvudsakliga skördeperioden, dvs. från maj till oktober, finns det vanligtvis billigare tomater och gurkor i Finland än i Europa. Samtidigt tredubblas konsumtionen av dem jämfört med vintersäsongen. Priset varierar beroende på säsong, och de kan även variera kraftigt från år till år.

På vintern krävs det större insatser i produktionen, vilket innebär att odlaren måste få ett högre pris för produkten. Priset på växthusgrönsaker brukar dessvärre inte följa produktionskostnaderna, utan produktens pris beror på efterfrågan och utbudet på produkterna i fråga och till viss del på marknadsläget för de produkter som ersätter dem.

Varför anges inte tomaternas och gurkornas artnamn i butiken?

Deras namn har troligtvis ingen större betydelse för konsumenterna. Odlarna talar däremot mycket om de olika arterna.

Varför är gurkan ibland gul inuti?

Färgen på skärytan på en nyplockad gurka kan variera, precis som den gröna färgen på skalet. När gurkan blir gammal blir den gul, vilket gör att den även kan vara gul inuti. Väldigt mörkgröna gurkor – ”svarta gurkor” på fackspråk – är gurkor som av en eller annan orsak har utvecklats långsamt. Andra kännetecken förutom färgen är att gurkan har ett runt huvud och är gummiaktig. Dessa svarta gurkor är också gulaktiga på insidan och har en något sötare eller till och med sötsliskig smak. Enligt sorteringsanvisningarna får sådana gurkor inte packas med bland de som ska säljas.

Varför smakar gurkan ibland bittert eller konstigt?

Gurkan är en färskvara och dess mycket milda smak är en av dess egenskaper. När gurkan lämnar trädgården är den felfri och färsk. Om transport- eller förvaringsförhållandena i butiken är fel kan smaken bli lidande. Man ska helst inte köpa gulaktiga gurkor. Uppmärksamma gärna handlaren eller personen som ansvarar för grönsaksdisken på den felaktiga produkten.

Hur känner man igen en gurka som blivit gammal?

Man känner igen en gurka som blivit gammal genom att den tappar sin gröna färg. Gurkan blir gul när den blir gammal.

Påverkas gurkans hållbarhet av vilken ände man börjar äta den i?

När man väl äter gurkan är det ingen idé att oroa sig för dess hållbarhet.

Varför smakar gurkan vattnigt?

Gurkan är inte längre fräsch.

Behöver man låta gurkan mogna hemma?

Man äter gurkan innan den är mogen. En gurka som plockats för försäljning är alltid bättre ju färskare man äter den.

Varför varierar storleken på krukörter och kruksallater så mycket hela tiden?

Man har fastställt minimistorlekar på örter och sallater. En del av odlarna låter sina produkter växa större än andra. Variationerna i efterfrågan och utbud syns ibland också i form av varierande storlek på produkterna. När en vill sälja och en annan köpa händer det lätt att man glömmer de överenskomna gränserna.

Hur får jag kruksallaten eller -örten från butiken att växa på nytt?

Plantera sallaten eller örten i en större kruka och förvara den i ett lagom ljust och dragfritt utrymme. Plocka efter behov. På sommaren kan man plantera krukorna i en växtbädd i trädgården eller i en låda på balkongen.

Måste man vattna krukörten eller -sallaten hemma?

Om man vill ha kvar krukgrönsaken en längre tid bör man vattna den vid behov.

Kan man äta för mycket örter? Kan man överdosera på dem?

Nej. Man kanske inte ska överdriva intaget av ruccola; det gäller framför allt småbarn. De allmänna hälsoeffekterna av alla örter och sallater är däremot flera gånger viktigare än eventuella lindriga biverkningar.

Varför blir basilikan alltid svart och vissnar så snabbt på vintern, oftast redan dagen efter jag köpt den?

Förmodligen har din basilika utsatts för kyla under resan hem från butiken. Basilikan är mycket känslig. Förutom kyla rubbas den bl.a. av drag, torka, skuggig växtplats och överdriven fukt.

Varför ser utländska sallater mycket mer lockande ut än finska?

Gör de verkligen det? Det handlar nog snarare om att intressanta nyheter ofta har importerats från andra ställen. Nyheter lockar. Den importerade sallaten är oftast helt vanlig isbergssallat. Förpackningen gör också att den ser lockande ut.

När får vi färdiga inhemska sallatsblandningar?

De kommer att bli vanligare om det finns en efterfrågan. Det finns redan inhemska alternativ på marknaden.

Varför blir kruksallaten brun i kanten?

När sallatsbladen blir bruna i kanten kallas det kantbränna. Det yttersta skälet till problemet är att kalcium inte tagits upp tillräckligt i bladens kanter.

Varför skrumpnar kruksallat så fort?

Kruksallat kan lida av ”reströtthet”. Rötterna är inte längre i bästa skick och avdunstningsbehovet är större än vad rötterna klarar av. Om man ställer sallaten i kylskåpet utan att täcka den med plast kan det också göra att kruksallatens blad skrumpnar snabbt.

Varför växer kruksallatens rötter utanför krukan? Är det skadligt?

När kruksallaten förpackas på odlingen ligger rötterna mestadels utanför krukan innan den sorteras för butiken. Innan man förpackar sallaten brukar man snygga till den genom att riva bort det mesta av rottofsen. Rötterna som blir kvar kan vanligtvis sköta vattenbehoven för sallaten som förpackats i en öppen plastpåse.

Finns det ekologiska växthusgrönsaker?

Ja, det finns, åtminstone ibland, inhemska ekologiska tomater, gurkor, sallater och till och med paprika. Utbudet ökar hela tiden.

Varför finns det inte fler ekologiska grönsaker i butikerna?

Det handlar om vilken slags produkter det lönar sig att producera och vilka man inte bör producera. Vid ekologisk odling är skördarna mindre än vid sedvanlig odling. Det högre priset man får för ekologiska produkter ersätter inte nödvändigtvis den mindre skörden. Hela den ekologiska produktionen av växthusprodukter befinner sig fortfarande i startgroparna. EU-länderna har fortfarande inte tagit fram några gemensamma spelregler för ekologisk produktion.

Varför är ekologiska grönsaker så dyra?

Skördemängden vid ekologisk produktion är ofta mycket mindre än vid sedvanlig odling. Riskerna med odlingen är dessutom större än vid sedvanlig odling.

Är det någon skillnad mellan ekologiska grönsaker och andra inhemska växthusgrönsaker?

Det är något som även forskare tvistar om. En del tycker att man har kunnat påvisa skillnader, medan andra anser att man inte gjort det.

Varför kan jag äta ekologiska tomater medan vanliga tomater svider?

En del ekologiska producenter har en lägre syrahalt i sina tomater än andra producenter. Samma skillnad kan finnas jämfört med en annan ekologisk producents produkter. Man vet inte vilken faktor som i slutändan påverkar den lägre syrahalten. Samma slags skillnad finns i syrahalten hos gula och röda tomater. En del kan inte äta röda tomater utan att mungipan går sönder, medan gula tomater går bra.