Samarbete med FNF

Växthusodlingen påverkar miljön. En ansvarsfull produktion och verksamhet är viktiga vid utvecklingen av växthusodling. Genom att bland annat återvinna bevattningsvattnet försöker man minska belastningen på miljön.

År 2011 inledde Handelsträdgårdsförbundet ett samarbete med Finlands naturskyddsförbund. I kampanjen Auta tykkäämällä (Hjälp genom att gilla) skänkte Handelsträdgårdsförbundet en euro för varje person som gillade Rent inhemsks Facebooksida till skyddandet av Östersjön och Finlands vattendrag.

Handelsträdgårdsförbundet vill stödja miljöskyddet genom sin verksamhet eftersom miljöns tillstånd påverkar allas vår hälsa. Genom att välja en inhemsk produktion ökar man sysselsättningen och möjliggör en hållbar utveckling.

Finlands naturskyddsförbund

Finlands naturskyddsförbund är en medborgarorganisation som har varit aktiv i över 70 år. Förbundet är öppet för alla med intresse för natur- och miljöfrågor. Naturskyddsförbundet har över 30 000 medlemmar.

Mer än 180 lokala föreningar i 15 regionala naturskyddsdistrikt utför naturskyddsarbete på gräsrotsnivå. Ungdomsförbundet Luonto-Liitto fokuserar på frivilligt miljöarbete bland barn och ungdomar.

Målet med Finlands naturskyddsförbunds Östersjöprogram är att förbättra Östersjöns tillstånd. Programmet riktas till alla finländare eftersom alla finländare påverkar Östersjöns tillstånd.

Programmet framhäver metoder med anknytning till lagstiftning, skydd av havsnaturen och användning av havsområden, jordbruk och samhällenas och industrins vattenskydd. Dessutom talar det om hur naturskyddsförbundet främjar skyddet av Östersjön.

Läs mer om Finlands naturskyddsförbund och dess verksamhet!