Frågor och svar

Lönar det sig att odla grönsaker mitt i vintern i det kalla, mörka Norden?

Gurka är en färskprodukt. Målet bör vara att få ut produkten färsk till konsumenten. Gurka som importeras från Medelhavsländerna är nästan en vecka gammal när den kommer till Finland. Om man vill ha färsk gurka på vintern är egen produktion det enda alternativet.

Varför odlar man växthusgrönsaker i Finland?

Finländska konsumenter vill köpa inhemska växthusgrönsaker under hela året. Orsakerna är att de är säkra, rena, färska och att produktionen har en sysselsättande effekt. Inhemska grönsaker går inte att få tag på utomlands.

Hur ser gurkans och tomatens väg från odlaren till konsumentens bord egentligen ut?

Den vanligaste vägen är från odlingen via grossisten till detaljhandeln och därifrån till konsumenten. Som snabbast går det på en natt.

Hur lång tid tar egentligen tomatens och gurkans resa från växthuset till butiken om de hinner förstöras på vägen?

Normalt sett plockas tomater och gurkor på morgonen, kyls ner i några timmar eller över natten i en kyl och når grossisten eller butiken nästa dag. Under den tiden hinner grönsakerna sannolikt inte förstöras. Därefter kan problemet vara dåliga förvaringsförhållanden, att produkten blir liggande i lagret på grund av ett dåligt marknadsläge eller någon annan orsak.

Jag har hört att tomater odlas i någon slags glasull i Finland. Varför kan man inte odla dem i riktig jord?

Det vanligaste växtunderlaget är helt vanlig finsk torv. Tomater och andra grönsaker odlas också i stenull, inte glasull. Odling i åkerjord medför såpass stora risker, främst för rotsjukdomar, att det inte är ett alternativ inom yrkesodling.

Hur ser den inhemska tomatens vattenfotavtryck ut jämfört med den spansk tomatens?

I båda länderna kan man producera tomater med väldigt många olika odlingstekniker. Tidningen Kuluttaja uppskattade att det går åt 14 liter vatten för att producera en inhemsk tomat, medan en spansk tomat kräver 53 liter.

Kan man använda LED-ljus för att odla grönsaker?

De används redan. I Finland pågår det flera prov- och forskningsprojekt med lovande resultat. I bästa fall kan man till och med halvera användningen av el för att ge grönsakerna ljus. De närmaste åren kan vi förvänta oss revolutionerande lösningar.

Kommer alla tomater från Närpes?

Nej, absolut inte. Växthusgrönsaker odlas i nästan 160 kommuner på olika håll i landet. Troligen nära dig också. Österbotten söder om Vasa är det absolut viktigaste produktionsområdet, men definitivt inte det enda.

Hur många växthusföretag finns det?

Tomater, gurkor, paprika, sallater och örter odlas i omkring 850 handelsträdgårdar på olika håll i landet. Dessa familjeföretag erbjuder tusentals fasta arbeten och tusentals sommarjobb åt elever och studenter på den egna orten.

Hur mycket växthusgrönsaker produceras i Finland?

Det produceras omkring 30 miljoner kilo gurka och omkring 40 miljoner kilo tomat om året. Mängden krukgrönsaker och -örter överskrider redan 80 miljoner.

Vilket ekonomiskt värde har produktionen av växthusgrönsaker?

Värdet uppgår till cirka 140 miljoner euro om året beräknat på oskattade odlarpriser.

Är inhemska växthusprodukter renare än importerade?

Ja. Enligt en utredning från Tullaboratoriet innehåller inhemska växthusgrönsaker mindre bekämpningsmedel än produkter som importerats från Centraleuropa eller södra Europa. De högsta tillåtna halterna hade överskridits i mindre mängd. Man har dessutom använt färre verksamma ämnen.

Varför kan jag inte köpa grönsaker från min närodlare i min butik?

Fråga din handlare. Många gånger har de inte tillstånd att ta in produkter från den egna byn eller närregionen, även om de skulle vilja. Andra handlare vet hur de ska kringgå den egna kedjans regler och bestämmelser.

Vad innebär hjärtbladsmärket?

Enligt en undersökning som Taloustutkimus Oy utförde år 2010 är det framför allt ett tecken på säkerhet och bra kvalitet jämfört med produkter som saknar märket. Och naturligtvis visar det också att produkten har odlats i Finland till 100 procent.

Varför packar man gurkor i plastfilm eller -påse?

Gurkor förpackas enligt handelns krav i plast för att förlänga hållbarhetstiden i butik. Utan plast skrumpnar gurkan mycket snabbt.

Måste man verkligen skölja sallat med vatten och därefter slunga den såsom recepten säger?

Det är en liknande fråga som den om man behöver tvätta händerna före maten. De flesta vet att man ska göra det, men få gör det. Visst kan sallaten bli lite fräschare och sprödare om man sköljer den… men i slutändan handlar det om mycket marginella risker.

Kan jorden i kruksallaten ha med sig skadedjur?

Jorden brukar inte innehålla egentliga skadedjur, men den kan innehålla t.ex. ganska harmlösa larver av vattenfluga eller sorgmygga.