Från vårt eget land

Nu om någonsin är det skäl att gynna inhemska växthusgrönsaker. Var och en av oss kan påverka Finlands framtid genom sina köpbeslut.

Om alla finländare lade tio euro mer i månaden på inhemska produkter skulle det skapa 10 000 årsarbetsplatser (källa: Förbundet för Finländskt Arbete). Väg alternativen när du handlar!

Nu äter vi arbetsplatser

Varje köpbeslut påverkar Finlands framtid. Inhemska grönsaker är av hög kvalitet, rena och säkra. Genom att köpa finländskt visar du inte bara omsorg om dig själv och din familj, utan också om det finländska arbetet.

Du bestämmer. Sätt tänderna i närodlat!

Se var det finns närodlat.