Hjärtbladsmärket talar om att produkten är inhemsk

Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s hjärtbladsmärke är ett varumärke för finländska trädgårdsprodukter – grönsaker, bär, frukter, blommor och plantprodukter samt matpotatis.

Märket lanserades 1989 är ett av de mest kända varumärkena bland finländare. Nio av tio finländare känner till det. Hjärtbladsmärket används av över 700 företag.

Finländskt av hög kvalitet

Hjärtbladsmärket är det enda märket som garanterar att en produkt är inhemsk. Om du vill köpa trädgårdsprodukter som är odlade i Finland är hjärtbladsmärket det mest pålitliga märket. Produkterna håller också hög kvalitet: hjärtbladsmärket får bara användas på produkter av extra hög eller förstklassig kvalitet.

Odlare och packerier som använder märket på sina produkter har tecknat ett avtal med Inhemska Trädgårdsprodukter rf om rätten att använda hjärtbladsmärket. I detta avtal förbinder sig odlarna och packerierna att följa riktlinjerna för kvalitetsodling, där man fäster extra uppmärksamhet på produktionens miljöeffekter, personalens välbefinnande och produkternas säkerhet.

Många namn, samma budskap

Det välkända märket har många namn: hjärtbladsmärket, hjärtbladsflaggan och Rent inhemsk -märket. Märket garanterar hur som helst att produkten är 100 procent inhemsk och håller hög kvalitet. Genom att välja inhemska tomater, gurkor, paprikor, sallater och örter stödjer du också den inhemska sysselsättningen och hälsan.