Effektiv produktion skonar naturen

Växthusodling året om kritiseras ofta för att vara ett slöseri med energi. Det är viktigt att uppmärksamma problemen som kyla och mörker utgör så att man ständigt kan utveckla produktionen i en mer miljövänlig riktning.

Inhemska grönsakers resa till konsumenten är avsevärt mycket kortare än importgrönsakernas. Renheten och sysselsättningseffekten är också viktiga skäl till att välja inhemska produkter.

Utnyttja energin till max

Isolerande tak såsom kanalplattor och dubbel plastfilm samt värmegardiner och datorstyrd automatik minskar energiförbrukningen.

Utvecklingen har bidragit till att sänka energiförbrukningen. År 1991 stod växthusproduktionen för 0,59 procent av den totala energiförbrukningen i Finland. År 2004 var siffran 0,5 procent.

Växthusproduktionens andel av förbrukningen av eldningsolja är 1 procent. Förbrukningen av eldningsolja minskade kraftigt på 1990- och 2000-talet. Orsakerna är framför allt förbättringar inom odlingen, ökad växtbelysning och ökad användning av inhemska bränslen. Inhemska bränslen står för omkring en tredje del av energiförbrukningen.

Ljus ger också värme

Under de mörka årstiderna värmer växtbelysningen upp växthuset, vilket i sin tur minskar användningen av uppvärmningsbränslen. El används dessutom mest på natten, vilket jämnar ut belastningen på elproduktionen.

År 2004 stod växthusproduktionen för 0,45 procent av elförbrukningen. Den senaste belysningstekniken, t.ex. LED-belysning, används redan på prov på flera odlingar. LED-belysningen kan till och med halvera växthusens elförbrukning.